project home 11 updates 34 donateurs

Jan Ritskes gedichtenbundel

door Stichting Keunstkrite Twizel
 • Waarom moet het project tot stand komen?
  Jan Ritskes Kloosterman (1846-1914) bezat de gave om gewone mensen met een paar beeldende woorden de schoonheid van hun bestaan te tonen, ook al leefde men in armoede. Geluk is aanwezig in de eenvoudige dingen om ons heen. Wie het ziet is een rijk mens. De nieuw te verschijnen bundel is een prachtig eerbetoon en een bron van “vergeten wijsheid” die geldt voor alle mensen. Om er echt iets moois van te maken hebben we de steun van het publiek nodig. 1500 euro om precies te zijn. Daarmee financieren we de illustraties en een deel van de opmaak. 
   
  “Met de uitgave van een  bloemlezing van zijn werk wordt een belangrijke impuls gegeven aan het culturele bewustzijn van de streek.  Daarnaast  wordt  de maatschappelijke verantwoordelijkheid tot  behoud van oud - en opbouw van nieuw cultureel erfgoed op duurzame wijze onder de aandacht gebracht.”
   
  “De gedetailleerde beschrijvingen van de wereld om hen heen, de soms diepe beleving van de flora en fauna en de weergave daarvan in brieven, dagboeken en poëzie vormen een belangrijke bron voor de culturele streekgeschiedenis van Noordoost Friesland.”
   
  “Een stukje cultureel erfgoed dat naar ons idee een van de belangrijkste culturele en literaire bijdragen uit de regio betekent en zèker een groter publiek verdient.”
   
  “De historische figuur van Jan Ritskes en zijn werk waren voor de Keunstkrite aanleiding tot het realiseren van poëzieonderwijs middels de Jan Ritskes Poëziewedstrijden en de Jan Ritskes Poëzienacht. De wedstrijd voor leerlingen van de basisscholen in de gemeente Achtkarspelen stimuleert de creatieve taalontwikkeling in een onderwijskundig achterstandsgebied; de poëzienacht is tevens een platform voor jonge talenten.”
   
  Wat houdt het project in?
  In 2014 herdenken we het 100ste sterfjaar van Jan Ritskes Kloosterman. Dat doen we door het hele jaar door, in ieder seizoen, een activiteit rondom zijn persoon en werk te organiseren. Een van die activiteiten is het publiceren van  een bloemlezing van herzien werk. Schrijver/dichter Eppie Dam bewerkte de teksten naar de moderne spelling en vertaalde een aantal gedichten in het Nederlands. Beeldend kunstenaar/illustrator Lienke Boot illustreert de bundel met  gedetailleerde botanische pentekeningen. Een juweeltje van een pareltje voor de moderne lezer; de eerste publicatie sinds 1922. 
   
  Meer informatie over Jan Ritskes Kloosterman en de Keunstkriteprojecten op http://www.keunstkrite.nl/
   

  Project banner


  Je kunt dit project promoten door een project banner te plaatsen op je website of blog.

  Kopieer en plak de de banner code in je eigen website.

  Banner voorbeeld:
  Banner code:

  reageer
  • Er zijn op dit item nog geen reacties
  Je dient eerst in te loggen voordat u een reactie kunt toevoegen!

Dit project is 100% voordekunst
€ 1.500 doel van € 1.500 bereikt
34 donateurs
Wat gebeurt er nu?

Hoera!
De financiering van dit project is geslaagd. De projecthouder krijgt van voordekunst de lijst met donateurs en zal spoedig contact opnemen om de gemaakte afspraken na te komen. Via de updates pagina op voordekunst houdt de projecthouder je op de hoogte van de vorderingen van het project.